8. Trabzon İstihdam Fuarı - Hakkımızda
HAKKIMIZDA

 

İş dünyasının nitelikli işgücü taleplerine, bulunduğu bölgede çözüm geliştirebilmek üzere Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü organizatörlüğünde  ilimizde 2012 yılından beri temel amacı; iş arayanlar, işverenler ve ilgili kurum/kuruluşları bir araya getirerek, yerel ekonomi ve istihdam ortamını hareketlendirmek ve güçlendirmek olan Trabzon İstihdam Fuarı” gerçekleştirilmektedir.

 

Bu etkinlikle, iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrenciler, mezunlar ve iş arayan adaylar iş dünyası ile buluşturulacaktır. Firmaların diğer firmalarla ve bölge halkı ile tanışma, fikir ve bilgi alışverişinde bulunma ve şirket uygulamalarını kıyaslama fırsatları bulacaklardır. Bu büyük organizasyon sonucunda sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, mesleki eğitim, istihdam, girişimcilik ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizmasının kurulması hedeflenmektedir.

 

Turizmden tarıma, sanayiden perakendeye farklı sektörlerde personel arayan ulusal ve yerel firmaların iş arayan adaylarla bir araya getirilmesi öngörülmektedir. İki gün olarak düzenlenecek olan bu etkinlikte, etkinlik amacına uygun konularda eğitim, seminer, konferans ve paneller düzenlenecektir. Etkinliğe katılım için gerek iş arayanlardan, gerek işverenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

İlimizde her yıl geliştirerek gerçekleştirmiş olduğumuz istihdam fuarları gerek Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok önemsenmektedir. Bakanlığımız tarafından başlatılan ve Ülkemiz için çok önem arz eden “İstihdam Seferberliği” ekseninde kurumumuzca yapılan planlama sonucu 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde “Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi”nde “8.Trabzon İstihdam Fuarı”nı gerçekleştireceğiz.

 

İSTİHDAM FUARI'NIN

 

Genel Amaçları

 

 • Firmaları nitelikli iş gücüyle buluşturmak,
 • İldeki firmaların ve İnsan Kaynakları yöneticilerinin kaynaşmasını sağlayarak, firmalar arası iş birliğine katkı sağlamak,
 • Firmaların kendini tanıtmalarına olanak sağlamak,
 • İldeki kuruluşların kısa ve orta vadede verimli nitelikli iş gücü kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması ve planlanmasına yardımcı olmak.

 

 

 

Özel Amaçları

 

 

 

Bu organizasyon ile nitelikli gençlerimize,

 

 • İşgücü piyasası ile ilgili bilgileri aktarmak, 
 • Çalışma hayatına hazırlamak,
 • Çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi sağlamak ve rehberlik etmek,
 • Öğrencilerimizin staj, gönüllü çalışma, olanaklarından faydalanmalarını yardımcı olarak kariyer geleceklerinin ilk adımlarında destek vermek,
 • Üniversite Öğrencilerimizin, gelecek hakkındaki mesleki vizyonlarının geliştirilmesini sağlamak,
 • Part-Time çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları hakkında bilgilendirmek

 

 

 

 

 

Hedef Kitlesi

 

 

 

 • İldeki veya çevre illerdeki işyerleri,
 • Üniversite öğrencileri ve mezunları,
 • Mesleki/teknik ortaöğretim ile yükseköğrenim öğrencileri ve mezunları,
 • İşgücü yetiştirme kurslarından mezun iş arayanlar,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsizler,
 • Diğer iş arayanlar


 

Adres
: Osman Turan Kongre Merkezi
Telefon
: (0 462) 321 11 95 - (0 462) 321 64 82
Faks
: (0 462) 321 62 99